Communicatieadvies

Communicatie speelt een steeds belangrijkere rol in organisaties. Ook in het onderwijs. Zowel interne communicatie – het informeren en betrekken van ouders, teamleden en het bestuur bij de school – als externe communicatie – de visie van de school uitdragen, zichtbaar zijn, aandacht voor belangrijke onderwerpen vragen.
Dat doe je er niet ‘even bij’ en niet elke onderwijs-organisatie heeft een eigen adviseur. Who else kan als extern adviseur uitkomst bieden, bijvoorbeeld bij:

Persbenadering

In het onderwijs heerst nog vaak een taboe op het benaderen van de pers. Vaak is men vooral op de hoede, bang om onderuit gehaald te worden. De pers kan juist ook helpend zijn om de organisatie meer zichtbaar te maken, belangrijke onderwerpen op de publieke agenda te zetten en bijzondere projecten onder de aandacht te brengen. Who else kan hierin een adviserende rol spelen, helpen bij het actief benaderen van de pers, een persbericht en perslijst opstellen en/of medewerkers leren hoe om te gaan met de pers.

Crisiscommunicatie

Ook scholen kunnen te maken krijgen met een crisissituatie. De media komen hier graag op af. We hebben niet alleen meer te maken met de reguliere media, maar ook met de sociale media waar iedereen ‘journalist’ kan zijn. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een breder mediabewustzijn en een goede voorbereiding op omgaan met de media (en andere doelgroepen). Who else helpt bij het opstellen van een crisisplan, in kaart brengen van de doelgroepen en soorten media, het formuleren van de kernboodschap, opstellen van Questions & Answers (Q&A) en het oefenen met omgaan met de pers.

Helder schrijven

Beleidsplannen, websites, nieuwsbrieven, folders, jaarverslagen, relatiebrieven, e-mailberichten, protocollen, en noem maar op: het is belangrijk dat de teksten hiervoor aantrekkelijk en helder zijn geschreven en begrijpelijk zijn. Ze moeten de doelgroep uitnodigen om te lezen. Who else schrijft, redigeert en corrigeert teksten en houdt interviews als basis voor bijvoorbeeld artikelen, nieuwsberichten en korte quotes. Zelf aantrekkelijker leren schrijven? Volg de training Helder schrijven.

Analyse communicatiemiddelen

Veel scholen hebben als externe communicatiemiddelen: een website, nieuwsbrief, schoolgids en informatiebijeenkomsten. Voorzien deze middelen nog in de behoefte, zijn ze onderscheidend en met de tijd meegegaan? Who else neemt de communicatiemiddelen kritisch onder de loep en geeft tips voor verbeteringen. Zoals de middelen voor de werving van nieuwe leerlingen voor RSG Ter Apel: een frisse wind door de middelen zorgde voor een hoger aantal bezoekers aan de open dag dan vorig jaar, ondanks het dalend aantal groep 8’ers van de toeleverende scholen. Ook de doe-middag werd beter bezocht en de sfeer van de open dag was erg goed, open, met veel blije kinderen en tevreden ouders. Dit alles ondanks de verbouwing waardoor een deel van het gebouw niet bereikbaar was.

Ontwikkeling logo en huisstijl

Een logo is belangrijk, ook voor scholen, al wordt het belang niet altijd ingezien. Een goed logo weerspiegelt de identiteit van de organisatie: het ‘wie we zijn’ en ‘wat we doen’, het geeft een idee van waar het bij de organisatie om gaat en draagt de normen en waarden uit. Denk aan betekenisvol leren, vernieuwend onderwijs, kunst & cultuur, internationalisering of duurzaamheid. Who else ontwikkelt in samenwerking met een grafisch vormgever een nieuw logo, met vertaling er van op huisstijldragers als briefpapier, visitekaartjes, nieuwsbrief, website, inschrijfformulier, etc.

Website

De schoolwebsite is het belangrijkste communicatiemiddel voor ouders bij het zoeken naar een goede basisschool voor hun kind(eren). Hoe logisch dit ook klinkt, in de praktijk is een schoolwebsite nog vaak een verouderd medium, ooit opgezet door een goedbedoelde vrijwilliger. De grote valkuil is een website met verouderde informatie, te veel en te lange teksten, niet ‘responsive’ (vertaald naar smartphones en andere devices) en nauwelijks vindbaar door zoekmachines. Who else helpt scholen bij het ontwikkelen van een nieuwe website.