Communicatietrainingen

Communicatieve vaardigheden zijn steeds belangrijker. Ook in het onderwijs. Het gesprek aangaan met kritische ouders, omgaan met weerstand binnen het team, een assertieve opstelling tijdens vergaderingen, omgaan met (sociale) media waar alles onder een vergrootglas ligt. Om een paar communicatie-issues te noemen.
Who else begeleidt scholen hier bij. Met praktijk- en resultaatgerichte trainingen en workshops, altijd op maat gemaakt. Geen standaard programma, wel voor elke vraag de beste oplossing. Uiteraard met bestaande theorieën en modellen als basis, maar de werkvormen, cases en opdrachten toegespitst op úw onderwijspraktijk. Een greep uit de mogelijkheden:

Helder schrijven

Helder, begrijpelijk en gestructureerd schrijven is belangrijker dan ooit. Met deze  training leer je helder en beknopt schrijven: niet te lang en niet te kort, doelgroepgericht, afwisselend, levendig en met eigentijds en actief taalgebruik. Correct Nederlands is natuurlijk ook van belang, daarom in deze training ook aandacht voor taalkwesties als een aantal mensen is of zijn, ’t Kofschip en is het nu gedownloaded, gedownload of gedownloat?

Omgaan met een crisis en (sociale) media

Ook scholen kunnen te maken krijgen met een crisissituatie. De media komen hier graag op af. We hebben niet meer alleen te maken met de reguliere media, maar ook met de sociale media waar iedereen ‘journalist’ kan zijn. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een breder mediabewustzijn en een goede voorbereiding op het omgaan met media en andere doelgroepen. In deze training gaan we, naast een compact stuk theorie over crisiscommunicatie, samen met een trainingsacteur oefenen met woordvoering, het formuleren van de kernboodschap, regie nemen en non-verbale communicatie.

Woordvoerderschap: goede voorbereiding is het halve werk

Bent u aangewezen als woordvoerder en heeft u hier weinig of geen ervaring mee? Deze individuele training bereidt u voor op uw woordvoerderschap: formuleren van de kernboodschap, bij de boodschap blijven, de regie nemen én houden, verbale en non-verbale communicatie. Dit doen we vooral door te oefenen aan de hand van casussen uit uw eigen praktijk en het stellen van ‘lastige’ vragen.

Effectief communiceren: het resultaat telt

De training Effectief communiceren geeft inzicht in uw eigen manier van communiceren: de manier waarop u overkomt, uw gewoontes in communicatie, uw kwaliteiten en valkuilen. U leert uw manier van communiceren effectiever inzetten. Onderwerpen als luister- en waarnemingsvaardigheden, vraagtechnieken, verbale en non-verbale communicatie komen aan de orde.

Feedback zonder 'ja maar...'

Feedback geven (én ontvangen!) klinkt zo makkelijk. In de praktijk geven we elkaar toch maar weinig echt goede feedback. Of we schieten bij het ontvangen ervan gelijk in de verdediging. Terwijl je met goede, positieve feedback elkaar verder brengt en de samenwerking bevordert. Deze training leert u op professionele wijze constructieve feedback te geven. En te ontvangen…

Lastige ouders of lastige gesprekken met ouders?

Naast lesgeven voeren leerkrachten regelmatig gesprekken met ouders. Ouders die steeds mondiger en kritischer worden. Dit kunnen lastige gesprekken zijn, denk aan verschil van inzicht over de onderwijsaanpak of het niet eens zijn met een schooladvies. Dit uit zich bijvoorbeeld in oeverloze gesprekken, bezwaren blijven aandragen, irritaties of hoog oplopende emoties. In de training kijken we naar het begrip ‘weerstand’, u krijgt inzicht in uw eigen gedrag en leert vaardigheden om de interactie met uw gesprekspartner te begrijpen en effectief te beïnvloeden.

Studiedag: focus op de toekomst, focus op het team

In de waan van de dag is er vaak weinig tijd om na te denken over lange termijn zaken. Benut een studiedag eens om met het team te focussen op die langere termijn. Door een dag in een andere setting en onder begeleiding van een externe, met elkaar te hebben over vragen als waar staan we, wat gaat goed en wat gaat minder goed, waar willen we naar toe en hoe komen we daar? Een dag met die inhoud bezig zijn, levert veel op en heeft als neveneffect dat je als team dichter tot elkaar komt.

Train-de-trainer voor leerkrachten

U hebt veel kennis over een bepaald onderwerp en bent de aangewezen persoon om die kennis over te dragen aan collega’s. Een hele eer, het geeft aan dat uw werk en kennis gewaardeerd worden. Lesgeven aan kinderen is echter iets anders dan het overbrengen van kennis aan volwassenen, collega’s zelfs. Tijdens deze training krijgt u tools om uw eigen training of workshop te ontwikkelen. We kijken naar welke werkvormen geschikt zijn voor uw vak-inhoud en hoe u deze begeleidt, hoe u overkomt als trainer, hoe u stevig(er) voor een groep volwassenen staat, hoe u schakelt tussen de rol van inhoudsdeskundige en procesbegeleider, hoe u de aandacht vasthoudt en zorgt voor een goede transfer van de lesstof naar de praktijk.

Assertiviteit: oog voor de ander én oog voor uzelf

Wilt u meer opkomen voor uzelf, uw mening leren uiten tijdens een teamvergadering of ‘nee’ durven zeggen tegen een collega? Of wilt u juist beter leren luisteren, anderen niet meer onbedoeld overrulen met uw extraverte gedrag of wilt u eens niet degene zijn die een beslissing neemt? Te weinig assertief gedrag is niet effectief, maar te veel ook niet. In deze training kijken we naar het begrip assertiviteit en oefenen we, samen met een trainingsacteur, vaardigheden voor een juiste assertiviteitsbalans, met oog voor de ander én oog voor uzelf.

Presenteren: met meer zelfvertrouwen voor de groep

Een presentatie geven vinden veel mensen spannend. Met een goede voorbereiding en door het trainen van de juiste vaardigheden wordt presenteren een stuk gemakkelijker. Het helpt om ontspannen en zekerder voor de groep te staan. In deze training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: doel en doelgroep, duidelijk taalgebruik, lichaamstaal en aandacht vasthouden. Het resultaat? Een manier van presenteren die bij u past!

Time management: meer tijd, minder stress

Ook het gevoel dat u achter de feiten aanholt, nergens aan toekomt en geleefd wordt? Hoog tijd voor een training time management! We gaan kijken waarom u tijd tekort heeft, hoe u doelen en prioriteiten kunt stellen en hoe u daarover communiceert. Een efficiënte training met handige tips.