What else

Een slecht imago door een gebeurtenis in het verleden dat aan je school blijft kleven, een dalend leerlingenaantal, een te lage ouderbetrokkenheid, een te grote afstand tussen bestuur en scholen, te hoge werkdruk, samenwerkingsproblemen binnen het team, uit de hand gelopen media-aandacht of juist te weinig publiciteit?
Of gewoon toe aan herziening van de schoolprofilering, een nieuwe huisstijl of een frisse blik op de oudercommunicatie?

Who else helpt de communicatie van scholen, besturen, teams en medewerker(s) verbeteren, met passend communicatieadvies, desgewenst uitvoering van communicatiemiddelen en op maat gesneden trainingen en workshops.

Want goede communicatie zorgt voor meer kennis over en begrip voor elkaar, tijdige en gerichte informatie, soepele samenwerking en betere resultaten.